Επικοινωνία    Αναζήτηση:

Δελτία Τύπου

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το Ο.Π.Δ. 2017

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το Ο.Π.Δ. 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                Με την 25 / 465 / 2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία  ο προϋπολογισμός και το Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2017  του Κέντρου  Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων  κατά τη συνεδρίαση της 23ης Δεκεμβρίου 2016.

(ΑΔΑ :699ΖΩΛ7-5Τ3 )

               Ο προϋπολογισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΚΠ) είναι συνολικού ύψους 4.088.381,73 €

 

  Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Λύτρα Κωνσταντίνα

 

Back to Top