Επικοινωνία    Αναζήτηση:

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Αναστολή λειτουργίας βρεφονηπιακών & παιδικών σταθμών

Αναστολή λειτουργίας βρεφονηπιακών & παιδικών σταθμών

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής πολιτικής

Δήμου Κορινθίων λαμβάνοντας υπόψη :

 

 • Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006,
  όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010
 • Την αρ.πρωτ. 27868/17-9-2020 Απόφαση Αντιδημάρχου Παιδείας και Πολιτισμού
 • την πρόβλεψη της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
  για ακραία καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν την περιοχή
  αύριο Παρασκευή 18/9/2020

   

Αποφασίζει

 

Την αναστολή λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών για την διασφάλιση της ακεραιότητας και ασφάλειας των παιδιών , γονέων και προσωπικού των δομών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Back to Top