Επικοινωνία    Αναζήτηση:

ΚΗΦΗ

10. Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
ΚΕΝΤΡΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και αφορά την ημερήσια φιλοξενία ηλικιωμένων ατόμων μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικέ...

11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) είναι μονάδα ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά π...


Back to Top