Οι υπηρεσίες του Δήμουπου διευκολύνουντη ζωή των δημοτών μας

/ Χαιρετισμός του Προέδρου

Αγαπητοί μου συνδημότες, αγαπητά μου παιδιά…

Το κέντρο κοινωνικής πολιτικής είναι η πιο ευαίσθητη δομή σ έναν δήμο.
Με ικανοποίηση για την επιλογή του στο πρόσωπο μου αλλά και με συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης που επισύρει αυτή η επιλογή αποδέχτηκα την πρόταση του Δημάρχου Κορινθίων αναλαμβάνοντας την προεδρία του Κέντρου σ ένα διάστημα ιδιαίτερα κρίσιμο.

Έχουμε να κάνουμε πολλά. Όχι απλά να χαράξουμε πολιτικές φροντίδας και υποστήριξης αλλά να τις υλοποιήσουμε άμεσα καλύπτοντας ανάγκες σε όλο το εύρος του δήμου Κορινθίων. Δημιουργώντας νέες δομές! Ολοκληρώνοντας διαδικασίες που φροντίζουν, υποστηρίζουν και μεριμνούν. Η “,καρδιά” του κέντρου άλλωστε, αυτή είναι!

Με ικανούς συνεργάτες, την εμπιστοσύνη και στήριξη του Δημάρχου Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου και μοναδική μου “πολιτική” την προσφορά στον τόπο μου και στους ανθρώπους του, πορεύομαι στους επόμενους μήνες, βέβαιος πως όλοι μαζί θα κατορθώσουμε να πετύχουμε!
Για το Κέντρο! Για τα παιδιά μας! Για τους γονείς και τους παππούδες μας!
Για έναν δήμο με ουσιαστική κοινωνική πολιτική!
Αυτό είναι το χρέος που αναλαμβάνω έναντι όλων σας!

Βασίλης Γεώργαρης
Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής πολιτικής δήμου Κορινθίων

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Βοήθεια στο Σπίτι

Κοινωνικά Φροντιστήρια

Κοιν. Δράσεις - Δομές

/ Παιδικοί Σταθμοί

Οι Παιδικοί Σταθμοί αποτελούν χώρους αγωγής και ασφαλούς διαμονής, σκοπό έχουν

– Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
– Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
– Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
– Να εξαλείψουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
– Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
– Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

/ ΚΑΠΗ

Στο Δήμο Κορινθίων το πρώτο Κ.Α.Π.Η. λειτούργησε το 1999 σήμερα ανέρχονται στα δέκα τέσσερα

Ο σκοπός τους είναι:

– Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
– Η ενημέρωση και συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
– Η Πρωτογενής Πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων).
– Η Δευτερογενής Πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση).

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Οι υπηρεσίες του Δήμου που διευκολύνουν τη ζωή των δημοτών μας.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες