Οι υπηρεσίες του Δήμουπου διευκολύνουντη ζωή των δημοτών μας

/ Χαιρετισμός του Προέδρου

Φίλες και φίλοι,

Από 12 Νοεμβρίου 2021 ανέλαβα, με αίσθημα ευθύνης, την προεδρία του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων.

Από την θέση του πολιτικού προϊσταμένου, της ευαίσθητης αυτής υπηρεσίας, είμαι διατεθειμένος να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνεχιστεί βελτιούμενο το σοβαρό έργο του κέντρου.
Μου είναι απόλυτα κατανοητό ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες του “Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής” βοηθούν, υποστηρίζουν και ανακουφίζουν εκατοντάδες συνδημότες μας.

Στόχος μου είναι η βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών και η παροχή νέων υπηρεσιών βρίσκοντας και αξιοποιώντας με αποτελεσματικό τρόπο κάθε διαθέσιμο πόρο.

Ο δίαυλος επικοινωνίας με όλους τους δημότες θα είναι πάντα ανοιχτός για εποικοδομητική συζήτηση και προτάσεις.

Βασίλειος Π. Ταγαράς
Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Βοήθεια στο Σπίτι

Κοινωνικά Φροντιστήρια

Κοιν. Δράσεις - Δομές

/ Παιδικοί Σταθμοί

Οι Παιδικοί Σταθμοί αποτελούν χώρους αγωγής και ασφαλούς διαμονής, σκοπό έχουν

– Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
– Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
– Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
– Να εξαλείψουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
– Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
– Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

/ ΚΑΠΗ

Στο Δήμο Κορινθίων το πρώτο Κ.Α.Π.Η. λειτούργησε το 1999 σήμερα ανέρχονται στα δέκα τέσσερα

Ο σκοπός τους είναι:

– Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
– Η ενημέρωση και συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
– Η Πρωτογενής Πρόληψη (εμβολιασμοί, συμβουλές για την αποφυγή ατυχημάτων).
– Η Δευτερογενής Πρόληψη (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση).

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Οι υπηρεσίες του Δήμου που διευκολύνουν τη ζωή των δημοτών μας.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες