ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου στις το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε
ο Καθιερωμένος Αγιασμός στα κοινωνικά Φροντιστήρια του Δήμου Κορινθίων
στην έδρα του, που είναι το 1ο Δημοτικό σχολείο Κορίνθου.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες