Ανακοίνωση πρόσληψης υπαλλήλου ειδικότητας Δ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

«Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του ν. 4820/2021 για την αναπλήρωση του προσωπικού του οποίου επιβλήθηκε το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων, λόγω μη εμβολιασμού κατά του κορωνοϊου (COVID-19)».

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες