ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΑΓΙΑΣΜΟΣ 2014

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες