ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 2014

Τελετή λήξης των μαθημάτων των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων. 27-06-2014

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες