ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Δ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου στις 6,30 το απόγευμα, θα πραγματοποιθεί
ο Καθιερωμένος Αγιασμός στα κοινωνικά Φροντιστήρια του Δήμου Κορινθίων
στην έδρα του, που είναι το 1ο Δημοτικό σχολείο Κορίνθου.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες