Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών

Κόρινθος, 19-02-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  • προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών απειλής της δημόσιας υγείας στις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων , στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωναϊού COVID-19,

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες