Πρόσληψη 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 Κόρινθος, 6/09/2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1 / 2021
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
ειδικότητας
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων,
ΔΕ  Μαγείρων και
ΥΕ Καθαριστών
σύμφωνα με τα κάτωθι :

Περισσότερα στα συνημμένα έγγραφα ..….

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1-2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1-2021

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (1)

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛH ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟ 10/09/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 20/09/2021

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες