Φροντιδα

Με γνώμονα το συμφέρον του ηλικιωμένου και την επιδίωξη ισορροπίας και σταθερότητας, η αναζήτηση του κατάλληλου προσώπου, πρέπει να γίνεται εξ αρχής με ιδιαίτερη προσοχή.    

– Οι γενικόλογες κι ανακριβείς διαβεβαιώσεις προς τους συγγενείς από την πλευρά ορισμένων γηροκόμων 
– Η ερασιτεχνική αντιμετώπιση των αναγκών και η έλλειψη απαραίτητων γνώσεων και επαγγελματισμού
– Η ελλειπής επικοινωνία λόγο γλώσσας και άλλων προβλημάτων ανθρώπινης κατανόησης που εμποδίζουν το ηλικιωμένο άτομο να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον φροντιστή του και απλά ανέχεται ο ένας τον άλλον
– Οι εναλλαγές πολλών προσώπων μέχρι “να βρεθεί η κατάλληλη”
– Η έλλειψη γνώσης για το τι ακριβώς συμβαίνει όταν η πόρτα κλείνει 
– Φαινόμενα παραμέλησης, κακομεταχείρισης ή και επιθετικότητας που ο ηλικιωμένος δεν είναι σε θέση να αποκαλύψει
– Φαινόμενα συναισθηματικής ή και οικονομικής εκμετάλευσης
– Η ανοχή και ο δισταγμός μας για απομάκρυνση του ακατάλληλου προσώπου  

είναι καταστάσεις με δυσάρεστες συνέπειες που δυστυχώς συναντούμε συχνά και που μπορούν να ταλαιπωρήσουν τόσο τον ηλικιωμένο, όσο και τους συγγενείς του, ενώ χάνεται πολύτιμος χρόνος και χρήματα.

Η Οικο-φροντίδα μεριμνά ώστε :
  • να επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, φροντιστές που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ως προς την προσωπικότητα και τα κίνητρα
  • να ελέγχει τις γνώσεις που διαθέτουν οι φροντιστές, αλλά και να τους προσφέρει επιπλέον επιμόρφωση
  • να τους υποστηρίζει και να τους καθοδηγεί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
  • να έχει όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα και γνώση της κατάστασης του ηλικιωμένου στην δεδομένη στιγμή (παθολογική, συναισθηματική, ψυχο-κοινωνική κατάσταση)
  • να παρέχει νοσηλευτική επίβλεψη και φροντίδα σε όλους τους εξυπηρετούμενους για θεραπευτικούς αλλά και προληπτικούς λόγους
  • να παρακολουθεί την πορεία της παρεχόμενης φροντίδας 
  • να ενημερώνει έγκαιρα και υπεύθυνα και να επιδιώκει τη συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό και τους συγγενείς για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες