35η Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου

Στην Κόρινθο σήμερα Πέμπτη 10η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων.

Δείτε την σχετική Απόφαση εδώ

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες