Αφήγηση του παραμυθιού για τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών

Ο Πρόεδρος, κος Παπαδημητρίου Σωτήρης και τα μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων προσκαλούν τα παιδιά που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του στη διαδραστική αφήγηση του παραμυθιού: της Μαριλένας Καββαδά

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες