Ανακοίνωση ΕΕΤΑΑ 11.07.2023: Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, περιόδου 2023-2024- Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων, Ενστάσεων & Αποτελεσμάτων

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες