Αναστολή λειτουργίας βρεφονηπιακών & παιδικών σταθμών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής πολιτικής

Δήμου Κορινθίων λαμβάνοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006,
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010
Την αρ.πρωτ. 27868/17-9-2020 Απόφαση Αντιδημάρχου Παιδείας και Πολιτισμού
την πρόβλεψη της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
για ακραία καιρικά φαινόμενα που θα πλήξουν την περιοχή
αύριο Παρασκευή 18/9/2020

Αποφασίζει

Την αναστολή λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών για την διασφάλιση της ακεραιότητας και ασφάλειας των παιδιών , γονέων και προσωπικού των δομών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες