Ανοίγουν οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

Τη Δευτέρα 17 Μαΐου ανοίγουν οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες