Ανοιχτά όλα τα ΚΑΠΗ κατά τις ημέρες του καύσωνα

Ανοιχτά όλα τα ΚΑΠΗ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής ΔHΜΟΥ Κορινθίων κατά τις ημέρες του καύσωνα.

Για την πρόληψη και προστασία των πολιτών σε υψηλές θερμοκρασίες,

οι κλιματιζόμενες αίθουσες των Α΄, Β΄ & ΣΤ΄ ΚΑΠΗ

θα παραμείνουν ανοικτές από τις 8.00 π.μ. έως και 6.00 μ.μ.

από 12/07/2017 ημέρα Τετάρτη
εως & 14/07/2017 ημέρα Παρασκευή.

Πληροφορίες:

Α΄ΚΑΠΗ:2741029109

Β΄ΚΑΠΗ:2741026412

ΣΤ΄ΚΑΠΗ:2741025088

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΛΥΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες