Απολογισμός δράσης 2011-2013 και προγραμματισμός δράσης μέχρι 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ’ αριθμ. 48401/05-09-2013 έγγραφο

Το ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» συστάθηκε κατ΄ εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) με την αριθμ. 162/13-04-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων , η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1314/16-06-2011, τεύχος Δεύτερο .

Το νέο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε μετά τη συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου − Λεχαίου, Σαρωνικού,

Σολυγείας και Τενέας και συγκεκριμένα των :

1) Οργανισμό Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών Δήμου Κορινθίων Δήμου Κορινθίων.

2) Α΄ ΚΑΠΗ Κέντρου Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Κορινθίων.

3) Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων.

4) Γ΄ ΚΑΠΗ Αρχαίας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων.

5) Δ΄ ΚΑΠΗ Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.

6) Ε΄ ΚΑΠΗ Ξυλοκέριζας Δήμου Κορινθίων.

7) ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων.

8) Ζ΄ ΚΑΠΗ Σολομού Δήμου Κορινθίων.

9) ΚΑΠΗ Δήμου Άσσου−Λεχαίου.

10) Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Άσσου−Λεχαίου.

11) Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Τενέας.

12) Α΄ ΚΑΠΗ Χιλιομοδίου Δήμου Τενέας.

13) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορίνθου (ΔΗΚΕΚ).

14) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Άσσου−Λεχαίου.

15) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σαρωνικού.

16) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σολυγείας.

Επίσης το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων ανέλαβε ως διάδοχος φορέας τα κοινωνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα των Κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα τα προγράμματα:

α) Βοήθεια στο Σπίτι των κοινωφελών επιχειρήσεων

β) Κοινωνική Μέριμνα της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης

γ) Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) της δημοτικής κοινωφελούς

επιχείρησης

δ)το ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Οργανισμού Βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών Δήμου Κορινθίων .

Σκοπός του νέου Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο προέκυψε από τη συγχώνευση των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ., είναι η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής, Μέριμνας και Αλληλεγγύης προς όφελος των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Κορινθίων .

Τον αμέσως επόμενο χρόνο σύστασής του το ΝΠΔΔ προχώρησε στη δημιουργία 4 ακόμη ΚΑΠΗ , προκειμένου να εξυπηρετηθούν και οι κάτοικοι των περιοχών Σολομού , Σολυγείας , Αλμυρής και Αθικίων.

Επίσης έγινε κυριολεκτικά αγώνας δρόμου προκειμένου να αποκατασταθούν οι φθορές που είχε υποστεί λόγω μακροχρόνιας εγκατάλειψης το κτίριο του παιδικού σταθμού στο Χιλιομόδι , να εξοπλιστεί και να λειτουργήσει για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2012.

Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «ΚΗΦΗ» συνεχίζονται έως και σήμερα και έχει επιτευχθεί η απρόσκοπτη μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά .

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» συνεχίζεται για 3η χρονιά με παράλληλη αύξηση των ωφελούμενων μητέρων . Δια μέσου χρηματοδότησης του προαναφερομένου προγράμματος έχουν προσληφθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδικών σταθμών 13 άτομα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεών τους όσο το πρόγραμμα συνεχίζεται .

Εξυπηρετώντας τους σκοπούς λειτουργίας του το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων έχει διοργανώσει ενημερωτικές ημερίδες – δράσεις όπως μέτρησης οστεοπόρωσης , καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης , αγγειακών βλαβών , σε συνεργασία με φορείς όπως την Αγγειοχειρουργική κλινική Πανεπιστημίου Πατρών , ΕΔΔΗΠΥ, Ερευνητικό Εργαστήριο οστεοπόρωσης ΚΑΤ κλπ

Στο πλαίσιο ανάπτυξης κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής πραγματοποιήθηκε από κοινού με το Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού

και Περιβάλλοντος (ΚΕΠΑΠ) και την UNESCO παρουσίαση παραδοσιακού μουσικοχορευτικού συγκροτήματος από τη Χιλή .

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο νέων τάσεων και καινοτόμων εφαρμογών της κοινωνικής πολιτικής υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου .

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων συμμετέχει ως συμπράττων φορέας στο αναπτυξιακό κοινωνικό σχήμα «Ανθρωπιά» του ομίλου UNESCO για την άμεση καταπολέμηση της φτώχιας σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου Κορινθίων , στο Περιγιάλι .

Επίσης συμμετέχει στο πρόγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ «Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους της Ε.Ε. για το έτος 2013».

Στο πλαίσιο προώθησης της κοινωνικής συνοχής στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού , δημιουργήθηκε Γραφείο Σίτισης «Κορινθιακά Φιλέματα»

Το σχ. έτος 2011-2012 λειτούργησε για πρώτη φορά ο θεσμός του Κοινωνικού Φροντιστηρίου , τη δράση του οποίου στήριξαν με εθελοντική εργασία συνταξιούχοι και άνεργοι καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης και ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών από όλο το Δήμο .Τα κοινωνικά φροντιστήρια συνεχίζουν για 3η χρονιά προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες τους σε δημότες μας που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση και τυγχάνουν μεγάλης ανταπόκρισης . Σημειώθηκε μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις από μαθητές που φοίτησαν στα Κοινωνικά Φροντιστήρια .

Με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της περιοχής Γαλατακίου και μετά την παραχώρηση χρήσης των αιθουσών του Δημοτικού σχολείου το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων έχει ξεκινήσει εργασίες διαμόρφωσης , συντήρησης και επισκευής , ώστε στο κτίριο που στεγάζονταν το δημοτικό σχολείο να λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός.

Τέλος το νομικό πρόσωπο έχει αιτηθεί στο Δήμο Κορινθίων ,και το αίτημά του έχει εγκριθεί , προκειμένου να υποβάλλει προτάσεις στο ΕΣΠΑ-ΔΕΠΙΝ για την χρηματοδότηση ανέγερσης παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών , τη μεταστέγαση του Γ΄ παιδικού σταθμού σε ιδιόκτητο κτίριο και την δημιουργία παιδικού σταθμού στα Αθίκια .

Να σημειώσουμε επίσης πως η Διοίκηση του νομικού προσώπου αφουγκραζόμενη τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας προχώρησε αφενός στη μείωση της ετήσιας εισφοράς των μελών των ΚΑΠΗ στο συμβολικό ποσό των 3,00€ και αφετέρου ικανοποιώντας το μακροχρόνιο αίτημα του συλλόγου τριτέκνων , εξομοίωσε τα Τροφεία που καταβάλλουν οι τρίτεκνες οικογένειες για τη φοίτηση των παιδιών τους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με τα Τροφεία που καταβάλλουν οι πολύτεκνες οικογένειες .

Παράλληλα φέτος έγινε προσπάθεια και επετεύχθη να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις γονέων για εγγραφή βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς , οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις , με σκοπό τη στήριξη των εργαζόμενων γονέων αλλά και των ανέργων που πασχίζουν στην εξεύρεση εργασίας .

Τέλος υιοθετήθηκε , ως πολιτική των στοχευμένων μαζικών εκδρομών των μελών των ΚΑΠΗ που εξυπηρετούν τους σκοπούς όπως σωματική ευεξία ατόμων 3ης ηλικίας (ιαματικός τουρισμός – θερμαλισμός) και θρησκευτικός – πολιτισμικός τουρισμός (επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη , Παναγία Σουμελά κλπ)

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες