Βοήθεια στο σπίτι

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων με γνώμονα το γεγονός ότι τα άτομα της Τρίτης Ηλικίας χρειάζονται φροντίδα, ανθρώπινη επαφή, ιατρική περίθαλψη και σεβασμό, παρέχει οργανωμένη και συστηματική φροντίδα στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας που διαβιούν μόνοι τους.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απευθύνεται σε άτομα της Τρίτης Ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα όσους ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Εξυπηρετούνται οι κάτοικοι όλων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Σκοπός του προγράμματος, είναι η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό τους περιβάλλον, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους .

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη.
  • Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι.
  • Νοσηλευτική μέριμνα και φυσιοθεραπεία.
  • Οικογενειακή – Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης.
  • Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών.
  • Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες.

 

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένα στελέχη και επιστήμονες όπως:

  • Τέσσερις (4) Κοινωνικούς Λειτουργούς που έχουν τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενοι σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.
  • Πέντε (5) Νοσηλεύτριες που προσφέρουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.
  • Τέσσερις (4) Οικογενειακές Βοηθοί που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Μια επιπλέον αρμοδιότητα των οικογενειακών βοηθών, ίσως η πλέον σημαντική για τους ανθρώπους αυτούς, είναι η συντροφιά που προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής εξυπηρετεί περισσότερους από 200 ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

Πληροφορίες & Στοιχεία Επικοινωνίας: 27410 23268 & 25717

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες