35η Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου

Jki-facebook-light Youtube Αδειμάντου 22 kkpdimkor@gmail.com Αρχική Γνωριμία Σύσταση Οργανόγραμμα Διοικητικό Συμβούλιο Ενημέρωση Δελτία Τύπου Εκδηλώσεις Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί Διοικητικό Συμβούλιο Προσκλήσεις Δ.Σ Αποφάσεις Δ.Σ Επικοινωνία 35η Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου Στην Κόρινθο σήμερα Πέμπτη 10η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων. Δείτε την […]