04 Μαΐου 2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Jki-facebook-light Youtube Αδειμάντου 22 kkpdimkor@gmail.com Αρχική Γνωριμία Σύσταση Οργανόγραμμα Διοικητικό Συμβούλιο Ενημέρωση Δελτία Τύπου Εκδηλώσεις Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί Επικοινωνία 04 Μαΐου 2022 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών Μία (1) θέση ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ και Μία (1) θέση ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ . Υποβολή δικαιολογητικών […]

Ανακοίνωση πρόσληψης υπαλλήλου ειδικότητας Δ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Jki-facebook-light Youtube Αδειμάντου 22 kkpdimkor@gmail.com Αρχική Γνωριμία Σύσταση Οργανόγραμμα Διοικητικό Συμβούλιο Ενημέρωση Δελτία Τύπου Εκδηλώσεις Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί Επικοινωνία Ανακοίνωση πρόσληψης υπαλλήλου ειδικότητας Δ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, του Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του ν. 4820/2021 για την αναπλήρωση του προσωπικού του οποίου […]