ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο  προσαρμογής των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στους όρους και τις προϋποθέσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τεχνικές παρεμβάσεις, σας γνωρίζουμε ότι οι παρακάτω Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί ως εξής:

Το χρονικό διάστημα από:

  • 08/05/2023 έως 12/05/2023 ο Θ΄ Παιδικός Σταθμός Γαλατακίου.
  • 15/05/2023 έως 19/05/2023 ο ΣΤ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Εξαμιλίων.
  • 22/05/2023 έως 26/05/2023 ο Ε΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Αρχαίας Κορίνθου.
  • 29/05/2023 έως 02/06/2023 ο Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Περιγιαλίου.
  • 06/06/2023 έως 09/06/2023 ο Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κορίνθου.
  • 12/06/2023 έως 16/06/2023 ο Η΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Τενέας.

Ζητούμε τη  συγγνώμη αλλά και την κατανόησή σας για την ταλαιπωρία . Παραμένουμε στη διάθεση σας .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Ταγαράς Π. Βασίλειος

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες