Δικαιολογητικά εγγραφής

Προϋποθέσεις Εγγραφής:

  • Να είναι άνω των 55 ετών.
  • Να είναι κάτοικοι της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας που ανήκει το ΚΑΠΗ.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Δύο μικρές φωτογραφίες.
  • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ.
  • Καταβολή ετήσιας συνδρομής.

Ώρες λειτουργίας.

Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-16:00

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες