Δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Κ.Η.Φ.Η

Υποβολή αίτησης η οποία θα συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά :

Έμμεσα Ωφελούμενοι (Συγγενικό Περιβάλλον)

-Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου – άδεια διαμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς.

-Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2011 έως 31/12/2011).

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι επιφορτισμένος με τη φροντίδα του άμεσα ωφελούμενου.

-Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ ή σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ, απαιτείται Βεβαίωση από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή σε ισχύ.

-Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι εργαζόμενοι, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη . Σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης απαιτείται αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ ή βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α για το πρωτογενή τομέα.

-Εάν οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι άνεργοι, απαιτείται επίσημο αντίγραφο ανεργίας.

Άμεσα Ωφελούμενοι (Ηλικιωμένοι)

-Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου – άδεια διαμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς.

-Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2011 έως 31/12/2011).

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

– Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού από την οποία να προκύπτει αν ο άμεσα ωφελούμενος είναι πλήρως , μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά – νοητικά- ψυχικά) .

Το κέντρο έχει στελεχωθεί με το απαιτούμενο προσωπικό (νοσηλεύτρια, κοινωνικούς φροντιστές, βοηθητικό προσωπικό) .

Ώρες Λειτουργίας : Δευτέρα έως και Παρασκευή 08:00 – 16:00 , Περιάνδρου 51, τηλ. 2741025717, 2741023268.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες