Εγγραφές

Οι Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, θα δέχονται αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων για κάθε σχολική περίοδο μετά από πρόσκληση στο Γραφείο Διεύθυνσης του νομικού προσώπου, στους κατά τόπους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, στα ΜΜΕ, στα ιστολόγια του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων, του Δήμου Κορινθίων καθώς επίσης και σε ψηφιακά μέσα ενημέρωσης.

Τα δικαιολογητικά των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής των βρεφών και νηπίων, θα αναγράφονται κάθε φορά στις αντίστοιχες προσκλήσεις του Κ.Κ.Π.Δ.Κ.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες