ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ

Τα εγκαίνια του Νέου Κτηρίου του Βρεφονηπιακού Σταθμού Εξαμιλίων από το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 2-10-16

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες