ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργαρης Βασίλειος

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες