Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ενημερώνουμε τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής  Δήμου Κορινθίων ότι, στα πλαίσια της συνεργασίας μας με  το  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  του Δήμου μας, η υποβολή  αιτήσεων συμμετοχής συνεχίζεται για τα παρακάτω προγράμματα :

  • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
  • ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ
  • ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα  συμμετοχής σε δύο ( 2 ) προγράμματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΤΑΓΑΡΑΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες