Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ τα εξής:

-Προσωρινοί πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών ανά νομό / δήμο

-Ειδική εφαρμογή για τα προσωρινά αποτελέσματα

-Ειδική εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες