Τα παρακάτω στοιχεία δηλώθηκαν μέσω της φόρμας εγγραφής της ιστοσελίδας https://kkpdimkorinthos.gr/application_form_drasi/
    σχετικά με τη δράση: Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022-202    Οικογενειακή Κατάσταση    Απασχόληση
    ΑγόριΚορίτσι


    Όχι ΑΜΕΑΑΜΕΑ κάτω των 18 ετώνΑΜΕΑ άνω των 18 ετών