Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων κατανοώντας τις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής που ώθησαν τη γυναίκα – μητέρα στην εξωοικιακή εργασία, την πνευματική και ψυχική ανάγκη της γυναίκας – μητέρας για ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας καθώς και τις συνεχείς ανατροπές των οικογενειακών προϋπολογισμών, στηρίζει τη σύγχρονη γυναίκα – μητέρα και τους διάφορους ρόλους της, συμμετέχοντας στη δράση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των γυναικών που είναι μητέρες βρεφών ή και νηπίων, για την παραμονή ή και την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας, εφόσον πλέον θα νιώθουν ασφάλεια όσο αφορά τη φροντίδα, τη δημιουργική απασχόληση και τη ψυχαγωγία των παιδιών τους κατά τις εργάσιμες ώρες.

Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα συνεισφέρει στην ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισμού καθώς τα παιδιά των μητέρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, φιλοξενούνται δωρεάν στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» προσφέροντας θέσεις σε ωφελούμενες μητέρες.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες