Ενημέρωση για την Εποχική Γρίπη - Αντιγριπικός Εμβολιασμός

Ενημερώνουμε τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων ότι σε συνεργασία με την 2° ΤΟΜΥ Κορίνθου, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την Εποχική Γρίπη – Αντιγριπικός Εμβολιασμός καθώς, και συνταγογράφηση του Αντιγριπικού Εμβολίου (μόνον σε μέλη των Κ.Α.Π.Η. που επιθυμούν, με την προσκόμιση του Α.Μ.Κ.Α.).

Δράση ανά Κ.Α.Π.Η.:
ΣΤ’ Κ.Α.Π.Η., Τρίτη 17/10/2023 και ώρα 10.30
Α’ Κ.Α.Π.Η., Πέμπτη 19/10/2023 και ώρα 10.30
Β’ Κ.Α.Π.Η., Τρίτη 24/10.2023 και ώρα 10.30

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργαρης Βασίλειος

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες