Η Γιορτή της Μητέρας, είναι κινητή εορτή και στην Ελλάδα γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Για το 2023 η γιορτή της μητέρας πέφτει την Κυριακή 14 Μαΐου. Τα Κ.Α.Π.Η. του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων θα γιορτάσουν την ημέρα αυτή με διάφορες δράσεις ψυχαγωγικού ή ενημερωτικού χαρακτήρα.

Περισσότερες πληροφορίες στα κατά τόπους Κ.Α.Π.Η.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑΓΑΡΑΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες