ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΝ 9η-1-2017

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων κ. Κωνσταντίνα Λύτρα στα Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης: Οι παιδικοί σταθμοί του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

Και πρόσθεσε πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για την ασφαλή πρόσβαση των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς αλλά και για την επαρκή θέρμανση των χώρων, επομένως δε θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία τους λόγω του παγετού.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες