Κανονικά θα λειτουργήσουν την Δευτέρα 1η Οκτωβρίου οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα 1 Οκτωβρίου οι Βρεφονηπιακό Σταθμοί του Κέντρου κοινωνικής Πολιτικής όπως και όλα τα Σχολεία του Δήμου Κορινθίων.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες