Κατάλογος ΚΑΠΗ

Α΄ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λ. Ιωνίας 95, Κόρινθος
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
THΛ. & FAX: 2741029109

Β΄ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σίνα 67 & Σισύφου, Κόρινθος
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20131
THΛ. & FAX: 2741026412

Γ΄ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
THΛ. & FAX: 2741031941

Δ΄ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΞΑΜΙΛΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20131
THΛ. & FAX: 2741036870

Ε΄ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
THΛ. & FAX: 2741036752

ΣΤ΄ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 22
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
THΛ. & FAX: 2741024075

Ζ΄ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΛΟΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΣΟΛΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
THΛ. & FAX: 2741032620

ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΆΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20011
THΛ. & FAX: 2741087083

ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΆΣΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20006
THΛ. & FAX: 2741086314

ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΝΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χιλιομόδι Κορινθίας
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20008
THΛ. & FAX: 2741098868

ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αθίκια Κορινθίας
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20008
THΛ. & FAX: 2741039784

ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ-ΑΛΜΥΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΛΜΥΡΗ Κορινθίας
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20100
THΛ. & FAX: 2741033770

ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΟΦΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σοφικό Κορινθίας
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20004
THΛ. & FAX: 2741027360

ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΦΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Κόρφος Κορινθίας
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: 20004
THΛ. & FAX: 2741095373

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες