ΚΗΦΗ

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) είναι μονάδα ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα του ηλικιωμένου που έχει αναλάβει.

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων που παρέχονται δωρεάν είναι οι εξής :

  • Νοσηλευτική φροντίδα
  • Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
  • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες