Κοινωνικές Δράσεις - Δομές

Οι διευκολύνσεις που μας προσφέρουν οι σύγχρονες κοινωνίες συνοδεύονται και από αντίστοιχα μεγάλα και σύγχρονα προβλήματα, όπως φαινόμενα αποκλεισμού, μοναξιάς, περιθωριοποίησης και δοκιμασίας των διαπροσωπικών, οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας είναι ο φορέας εκδήλωσης της δημοτικής μέριμνας. Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα για την αντιμετώπιση αυτών των κοινωνικών προβλημάτων, προωθώντας την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Με την δική σας συμμετοχή και παρουσία, σας αποκαλύπτουμε το κοινωνικό πρόσωπο του δήμου μας και διευρύνουμε τις δικές μας υποχρεώσεις προσφέροντάς σας αξιόλογες υπηρεσίες με γνώμονα την αλληλεγγύη, αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες σας !

Σχετικά Άρθρα

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες