Οργανόγραμμα

Οργανόγραμμα
Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων

Οι υπηρεσίες  του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και Τμημάτων ως εξής:

 • Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
 • Διεύθυνση κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης, παιδείας και υπηρεσιών υποστήριξης όπου προΐσταται ο Διευθυντής του νπδδ με τα αντίστοιχα τμήματα:
 • Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υποστήριξης.
 • Τμήμα Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας Α΄ Δημοτικού Παιδικού σταθμού Δήμου Κορινθίων.
 • Τμήμα Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας Β΄ Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Κορινθίων.
 • Τμήμα Παιδικής φροντίδας και παιδείας Γ΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Κορινθίων.
 • Τμήμα Παιδικής φροντίδας και Παιδείας Δ΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Κορινθίων.
 • Τμήμα Παιδικής φροντίδας και Παιδείας Ε΄ Βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων.
 • Τμήμα Παιδικής φροντίδας και Παιδείας ΣΤ΄ Βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Δ. Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.
 • Τμήμα Παιδικής φροντίδας και Παιδείας Δημοτικού Παιδικού & Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Άσσου-Λεχαίου Δήμου Κορινθίων.
 • Τμήμα Παιδικής φροντίδας και Παιδείας Δημοτικού Παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου  Τενέας.
 • Τμήμα Παιδικής φροντίδας και Παιδείας παιδικού σταθμού Γαλατακίου-Αλμυρής .
 • Τμήμα Παιδικής φροντίδας και Παιδείας παιδικού σταθμού Σοφικού.
 • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας Τρίτης Ηλικίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων και Κέντρου δια βίου μάθησης.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες