Παρεχόμενες υπηρεσίες

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Συμβουλευτική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους.
 • Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη.
 • Φυσιοθεραπεία
 • Οργανωμένη Ψυχαγωγία
 • Συμμετοχή σε προγράμματα λουτροθεραπείας και θερινών κατασκηνώσεων.
 • Προγράμματα Εθελοντισμού
 • Επιμόρφωση, διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, επισκέψεις σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
 • Οργανωμένη ψυχαγωγία με πούλμαν.
 • Εντευκτήριο (coffee-shop) όπου προσφέρονται ροφήματα/αναψυκτικά σε τιμές κόστους όπου η συντροφιά και η συνεύρεση με άλλα μέλη έχουν τον πρώτο ρόλο.

 

Διάφορες ομάδες στα ΚΑΠΗ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων:

 • Xορωδία
 • Δημιουργική απασχόληση
 • Παραδοσιακών χορών
 • Εθελοντικών ομάδων διαφόρων περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες