ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 39 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Δ.Κ. 2019_2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 9-40-26-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 2019-2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΏΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 44 ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 45 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ 2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 45 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ 2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 48 Γ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 49 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΠΗ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΥΞΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 52 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 53 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 522 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Δ.Κ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 55 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΠΗ 2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 56 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες