ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ΑΠΟΦΑΣΗ 1η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ 2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ν.4412-2016 ΚΛΠ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 6 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 3 ΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 7 ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΗΦΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 9. 2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 8 Ταχυδρομικά τέλη
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 10 Σύνθεση άμισθων επιτροπών ΚΑΠΗ του Κ.Κ.Π.Δ.Κ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 10η ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΣΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 11η ΠΕΡΙ Α΄ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΚΚΠΔΚ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 12η ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΔΑΠ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 13η ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ COVID ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 14η ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ .
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 14η ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ .
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 15η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟΥ Π.Υ 2020 ΚΑΙ 2021 ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Δ.Κ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 17η Αποδοχή αριθμ. 118.020 απόφασης Δήμου Κορινθίων περί τροφείων λόγω covid 19 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 18η ΕΓΚΡΙΣΗ τουΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Δ.Κ. ΨΗΦΙΑΚΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 19η ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1ο ΚΔΑΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 η ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες