ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID ΑΠΟ ΤΟ Κ.Κ.Π.Δ.Κ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 2η ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΔ 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 3η ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦ 1_1_2021 ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 5η ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 8η ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΚΠΟΤΑ ΚΛΠ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 15η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙ Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 ΚΚΠΔΚ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΑΠΟΦΑΣΗ 16η ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ 1_2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 17η ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 18η ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 _ 2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 19η ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 207 Ν. 4820-2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 22η ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ COVID 19
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 23η ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 25η ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΑΜΙΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΚΠΔΚ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 27η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ COVID

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες