ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 2η Ορισμός πρακτικογράφων ια την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ του Κ.Κ.Π.Δ.Κ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 3η Απόδοχή θέσεων πρακτικής άσκησης ΙΕΚ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 4η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΟΧ _ ΚΑΠ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦ 12 ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ COVID ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 11η 2022 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΔΑΠ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 5 Α΄ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 6η Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 7η Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης εγγραφών 2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 8η Διαγραφές και νέες εγγραφές βρεφων και νηπίων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 9η Επιτροπή εγγραφών και επανεγγραφών 2022-2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 10η Ορισμός επιτροπών ν. 4412 κλπ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 13η Απαλλαγή ετήσιας εισφοράς μελών ΚΑΠΗ 2020 2021 2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 14η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΙΚΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 15η Αποδοχή πρακτικής άσκησης μαθητείας ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΣΗ 16 ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΗΦΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 18η ΟΡΘ ΕΠΑΝΑΛ Τροποποίηση της 3_5_2022 απόφασης Α΄Αναμόρφωσης Π.Υ 2022 του ΚΚΠΔΚ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 19η Εξειδίκευση πίστωσης για την υπηρεσία πυρασφάλειας από ελέυθερο επαγγελματία για τα ΚΔΑΠ του ΚΚΠΔΚ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 20η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 21η Διοργάνωση θερινής εκδήλωσης και εξειδίκευση πίστωσης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 22η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55_67 ΟΑΕΔ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 23η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 24 Κατάρτιση και ψήφιση Απολογισμού 2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 25 εξουσιοδοτηση για ΔΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 27 Εξειδίκευση πίστωσης για ΚΑΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 28η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55_67 ΟΑΕΔ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 29η Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού 2ου τριμήνου
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 30η Εξειδίκευση πιστώσεων και έγκριση εκδήλωσης ΚΑΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 31ο Απόδοση σε χρήμα ΜΑΠ και γάλα ετών 2019 και 2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ΑΠΟΦΑΣΗ 31ο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόδοση σε χρήμα ΜΑΠ και γάλα ετών 2019 και 2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 32η ΠΕΡΙ Β΄Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2022 του νπδδ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 33η Ορισμός άτυπων επιτροπών ΚΑΠΗ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ΑΠΟΦΑΣΗ 34η Κανονισμός Λειτουργίας ΚΑΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 35η Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου τριμήνου
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 36η τροποποίηση της 14_33_2022 Απόφασης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 37η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση παιδικών
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 38η Ανανέωση πιστοποιητικών πυροπροστασίας παιδικών
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 39η Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικού
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 40η Ορισμός ορκωτών λογιστών
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 41η Ορισμός επιτροπής μεταφορών
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 42η Ανανέωση νομιμοποίησης για Τράπεζες
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 43η Εξειδικευση πίστωσης για ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 44η Εξειδικευση πίστωσης για ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ΑΠΟΦΑΣΗ 45η Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού 2023

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες