ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 _2023 Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 2 Ορισμός επιτροπών ν 4412-2016
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Απαλλαγή ετήσιας συνδρομής ΚΑΠΗ 2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 4 Εγγραφές βρεφων και νηπίων 2022_ 2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 5 Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ΑΠΟΦΑΣΗ 6 Αποδοχή θέσεων μαθητείας ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 7 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 8 Αναγνώριση συμβάσεων ως πάγιες ανάγκες
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 9 τροποποίηση Απόφασης επιτροπων ΚΑΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ΑΠΟΦΑΣΗ 10 Εξειδίκευση πιστώσεων και έγκριση εκδήλωσης ΚΑΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ΑΠΟΦΑΣΗ 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΕΥ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΦΑΣΗ 12 Δέσμευση πιστώσεων για πετρελαιοειδή
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 13 Στατιστικά Α΄τριμήνου
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 14 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Δωρεάν παραχώρηση οχημάτων ΒΣΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ΑΠΟΦΑΣΗ 16 Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2023 του ΚΚΠΔΚ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ΑΠΟΦΑΣΗ 17 Σύσταση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΚΠΔΚ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΑΠΟΦΑΣΗ 18 Θερινή εκδήλωση παιδικών και ΚΔΑΠ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 19 Ορισμός υπευθύνων ΚΔΑΠ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 20 Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ΚΔΑΠ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 21 Αναγκαιότητα μίσθωσης ΚΑΠΗ Καλλιθέας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 Αναγκαιότητα μίσθωσης ΚΑΠΗ Σολομού
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΕΤΑΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ΑΠΟΦΑΣΗ 24η για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΔΑΠ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ΑΠΟΦΑΣΗ 25 Κατάρτιση και ψήφιση Απολογισμού 2022
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 Στατιστικά Β΄ τριμήνου
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ 27 Ορισμός ειδικής επιτροπής εγγραφών 2023_2024doc
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ΑΠΟΦΑΣΗ 28 Ένσταση για την έκθεση ελέγχου της ΔΥΕΕ pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 29 Έγκριση υποβολής πρότασης ΚΗΦΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 30 Έγκριση μίσθωσης ακινήτου ΚΑΠΗ ΣΟΛΟΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ΑΠΟΦΑΣΗ 31 Έγκριση μίσθωσης ακινήτου ΚΑΠΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ΑΠΟΦΑΣΗ 32 Εξειδίκευση πίστωσης εκδήλωσης ΚΑΠΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ΑΠΟΦΑΣΗ 33 Εγγραφές βρεφών νηπίων 2023_2024
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ΑΠΟΦΑΣΗ 34 Έγκριση πρακτικής άσκησης ΙΕΚ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ΑΠΟΦΑΣΗ 35 ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΗΦΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ΑΠΟΦΑΣΗ 36η Έγκριση υποβολής αιτήματος ΤΔΠ Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων παράταση ώς 30.09.2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΑΠΟΦΑΣΗ 37 Στατιστικά Γ΄τριμήνου
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΑΠΟΦΑΣΗ 38 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Παράταση προγράμματος ανέργων ΔΥΠΑ 55-67
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΑΠΟΦΑΣΗ 39 Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Η βρεφονηπιακού
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΑΠΟΦΑΣΗ 39 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Η βρεφονηπιακού
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 Αποδοχή πρακτικής άσκησης σπουδαστριας ΙΕΚ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Εξειδίκευση πίστωσης τεχνικού πυραφάλειας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 Αποδοχή δωρεάς
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΑΠΟΦΑΣΗ 44 Προγραμματισμός προσλήψεων ΣΟΧ ΕΕΤΑΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ΑΠΟΦΑΣΗ 45 ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ΑΠΟΦΑΣΗ 46 Επικαιροποίηση εγγραφών βρεφών και νηπίων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας ακινήτου ΚΑΠΗ Καλλιθέας
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ΑΠΟΦΑΣΗ 48 Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης παιδικών

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες