Πρόσληψη Προσωπικού 3 Ατόμων για το 1ο ΚΔΑΠ Κορίνθου

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

– ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

– ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

– ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΠΕ ΥΕ

– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες