Προσωπικό

Το προσωπικό που εργάζεται στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κορινθίων αποτελείται από:

  • Νηπιαγωγούς (ΠΕ)
  • Βρεφονηπιοκόμους (ΤΕ)
  • Βοηθούς Βρεφοκόμων (ΔΕ)
    σε Προσωπικό βοηθητικών εργασιών (ΥΕ)
  • Μαγειρείου (ΔΕ και ΥΕ)

Με στόχο την ποιοτική λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με ιατρούς, ψυχολόγους και άλλους επιστήμονες.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες