Σκοπός

Οι Παιδικοί Σταθμοί αποτελούν χώρους αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και σκοπό έχουν:

  • Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
  • Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
  • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
  • Να εξαλείψουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
  • Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
  • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Παιδικοί Σταθμοί προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού, το οποίο αναπτύσσει την προσωπικότητά του, εξελίσσεται, κοινωνικοποιείται μαθαίνει και δημιουργεί έτσι ώστε να διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του.

Ο Παιδικός Σταθμός αποτελεί την πρώτη ζεστή οικογένεια μετά τη δική του οικογένεια. Εκεί έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί πολύπλευρα καθώς ο χώρος αυτός μετατρέπεται σε ζωτικό χώρο δράσης του. Εισέρχεται ενεργά στον κόσμο της μάθησης και της δημιουργίας, αναπτύσσει τα ταλέντα και τις δραστηριότητές του, προετοιμάζεται καλύτερα για το επόμενο στάδιο της σχολικής ζωής.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες