Σύσταση

Σύσταση (Ιστορικό)
Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων

Το Κέντρο Κοινωνικής  Πολιτικής Δήμου Κορινθίων είναι  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 166/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 1314/Τ.Β./16-06-2011  σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) .

Πρώτος Πρόεδρος του  Διοικητικού Συμβουλίου του νεοσύστατου νομικού  προσώπου ήταν ο Δ. Σ. ιατρός κ. ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ (2011-2015).

Προέκυψε από τη συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ των τέως Δήμων:

 • Κορινθίων
 • Άσσου − Λεχαίου
 • Σαρωνικού
 • Σολυγείας
 • Τενέας


και συγκεκριμένα των :

 1. Οργανισμό Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών Δήμου Κορινθίων.
 2. Δημοτικό Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Άσσου − Λεχαίου.
 3. Δημοτικό Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Τενέας.
 4. Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων.
 5. Β΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων.
 6. Γ΄ ΚΑΠΗ Αρχαίας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων.
 7. Δ΄ ΚΑΠΗ Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.
 8. Ε΄ ΚΑΠΗ Ξυλοκέριζας Δήμου Κορινθίων.
 9. ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων.
 10. Ζ΄ ΚΑΠΗ Σολομού Δήμου Κορινθίων.
 11. ΚΑΠΗ Άσσου − Λεχαίου Δήμου Κορινθίων.
 12. ΚΑΠΗ ΧιλιομοδίουΔήμου Κορινθίων.
 13. Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κορίνθου.
 14. Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Άσσου−Λεχαίου.
 15. Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σαρωνικού.
 16. Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σολυγείας.

           

Επίσης το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων ανέλαβε  ως διάδοχος φορέας τα κοινωνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων και συγκεκριμένα τα προγράμματα:

α) Βοήθεια στο Σπίτι των κοινωφελών επιχειρήσεων.

β) Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κορίνθου.

γ)Tο ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Οργανισμού  Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Κορινθίων .

 

Σκοπός του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής αποτελεί η άσκηση  Κοινωνικής Πολιτικής, Μέριμνας και Αλληλεγγύης προς όφελος των Δημοτών και των κατοίκων του Δήμου Κορινθίων.

 

Ειδικότερα, σκοποί του Νομικού Προσώπου στον Τομέα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι οι εξής:

 • Η παραμονή, η καθημερινή φύλαξη, η φροντίδα, η ημερήσια διατροφή, η διαπαιδαγώγηση και  ψυχαγωγία των νηπίων των εργαζομένων γονέων και ιδιαίτερα των εργαζομένων μητέρων, καθώς επίσης η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και η φυσική μετάβαση τους   από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον.
 • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα των βρεφών και των νηπίων.
 • Η λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

 

Ειδικότερα, σκοποί του Νομικού Προσώπου στον Τομέα των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) είναι οι εξής:

 • Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 • Η παροχή κοινωνικής μέριμνας, ιατρικής περίθαλψης και υποστήριξης σε πολίτες της τρίτης ηλικίας και γενικότερα σε άτομα χρήζοντα βοήθειας στο πλαίσιο της ενίσχυσης του θεσμού της οικογένειας.
 • Η δημιουργία και λειτουργία χώρου ή χώρων συνάντησης ηλικιωμένων, ανάγνωσης βιβλίων, εντύπων, εφημερίδων, προσφοράς ειδών καφενείου, ζαχαροπλαστείου και αναλόγως της ζήτησης ζεστού γεύματος.
 • Η ενημέρωση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
 • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της Τρίτης Ηλικίας.
 • Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.
 • Η προσφορά στους ηλικιωμένους οργανωμένης ψυχαγωγίας και αναψυχής [εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικές εκδηλώσεις, προβολή ταινιών, μουσικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις κλπ.].
 • Η απασχόληση των ηλικιωμένων σε ομάδες αυτενέργειας.

 

Ειδικότερα, σκοποί του Νομικού Προσώπου στον Τομέα των Δημοτικών Ιατρείων είναι οι εξής:

 • Η δημιουργία κέντρου αγωγής υγείας και κέντρου συμβουλευτικής στήριξης.
 • Η παροχή κοινωνικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό και η διάθεση κατάλληλων χώρων.
 • Η ιατρική εξέταση για πρόληψη και παροχή πρώτων βοηθειών άμεσης ανάγκης.
 • Η παροχή βοηθητικών υπηρεσιών σε ιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών ιατρείων.
 • Η συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών ταμείων.

 

Ειδικότερα, σκοποί του νομικού προσώπου στον τομέα των κοινωνικών προγραμμάτων οι εξής:

 • Η διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και η υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικού και προληπτικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των θεσμού της οικογένειας που θα απευθύνονται σε παιδιά (σχολικής και προσχολικής ηλικίας), εργαζόμενους νέους και νέες, αλλά και σε ενήλικες.

Η καλλιέργεια, ενίσχυση, προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων καθώς και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.

Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.

Πληροφορίες